Ønsker du at udbyde PEP?

Du kan udbyde og afholde PEP til inspiration og personlig vækst i din egen forening, organisation, firma eller institution.

PEP er blandt andet velegnet til uddannelsescentre, rehabiliteringscentre, fængselsvæsenet, veterancentre  samt firmaer og virksomheder, der vil benytte det til almindelig personalepleje eller i arbejdet med stressforebyggelse.

 

PEP involverer ikke egentlig undervisning fra udbyderens side og stiller derfor ikke krav om forkundskaber fra kursusholderens side - blot at vedkommende har sat sig ind indholdet og er en god vært, som er god til at lytte.

Der er ingen tests eller ’rigtige’ svar, idet formålet med kurset er individuel selvopdagelse.

Ansøg www.tprf.org på  'How to start PEP' - helst 10 dage inden startdato..

*Bemærk, at 'PEP Contact' i registreringsformularen er den overordnede ansvarlige for afholdelse af kurset  i  den danske organisation, institution eller firma.

Du får efterfølgende tilsendt videomateriale samt pdf'er med det skriftlige materiale på dvd'er eller en usb-nøgle - det hele gratis og på dansk.

Download Word dokument:  'Kom igang med PEP'

Se mere på siden: 'Ofte stillede spørgsmål'

Du kan få yderligere information og hjælp til at komme igang hos dansk PEP-kontakt:

Ulrik Teisner

Mobil: 21 20 80 68  •  ulrik.teisner@gmail.com  

'Kom igang'                                                                    1:44

"Som underviser og skoleleder i mere end 20 år har det de sidste par år været oplagt at udbyde 'Peace Education program' for mine kursister og andre interesserede som et naturligt supplement til de andre fag jeg udbyder.

​Det er det nemmeste kursusforløb, jeg har haft med at gøre, da jeg har kunnet deltage på lige fod med kursisterne uden selv at skulle undervise.

 

'Peace Education Program' er selvkørende og selvfor-klarende, og flere af deltagerne har efterfølgende ønsket selv at udbyde kursusforløbet fx på deres arbejdsplads, i lokal- foreninger eller deres kommune.

​Dette er heldigvis ret nemt, idet ansøgningen blot kræver en ansvarlig institution, som står for ansøgningen fx et firma, en uddannelsesinstitution eller en forening".

Bjørn Herold Olsen, uddannelsesleder ved DKUC

Dansk Kursus- og UddannelsesCenter.

Video (slideshow) på engelsk: 

How to facilitate PEP - FAQs -14:04  

Denne side administreres af DKUC • dkuc@mail.dk